Когнитивни науки

Што е тоа музичка боја?

Под поимот тембр подразбираме својство на звук, карактеристика која им овозможува на луѓето и животните да дискриминираат звуци произлезени од говорот, инструментите и други…

Дигиталната револуција: придобивка или проблем за човековата еволуција?

Когнитивните способности на човекот, меѓу другото, еволуирале во насока на брза и едноставна анализа на безбројните информации што секојдневно ги бомбардираат неговите сетила. Честопати…
Бебе зева

Зошто зеваме?

Ајде да се обложиме дека во текот на читањето на овој напис барем еднаш ќе зевнете. Не затоа што e здодевен — туку поради фактот…

Во фокусот на окото

Додека ги читате овие реченици, буквите се оцртуваат и отскокнуваат од позадината, нивните линии се остри и прецизни, но ако само за момент ги…
Мени

Споделете со пријателите