ФИНКИ

Наука за сите остварува соработка со проф. Владимир Трајковиќ и останатите кои го водат предметот „Медиуми и Комуникации“ (МиК) на ФИНКИ. Тука се објавени најдобрите студентски трудови.