Означено во

перцепција

Што е тоа музичка боја?

Под поимот тембр подразбираме својство на звук, карактеристика која им овозможува на луѓето и животните да дискриминираат звуци произлезени од говорот, инструментите и други…
Мени

Споделете со пријателите