Означено во

„Магичното Македонско Масло”

Не толку спорни имиња?

Хемиската номенклатура може да биде и забавна. Тоа се случува кога се користат тривијални имиња за одредени хемиски соединенија. Во овој текст ќе Ви…
Мени

Споделете со пријателите